• 1За мен

Образование: Бакалавър „Предучилищна педагогика с английски език”, магистър "Психология на управлението".

Специализации: Аналитична психотерапия - Неорайхиански модел в Институт по Психотелесна Психотерапия
- четиригодишен годишен курс на обучение. Психотерапевт.

Завършени курсове:

Курс по Клинична психодиагностика.

Курс по Когнитивно-поведенческа психотерапия.

Сертификат за владеене на личностен психодиагностичен тест МИНЕСОТА (MMPI).

Практически опит: участия в психотерапевтични тренинги и семинари, индивидуално и групово консултиране,
консултации с тийнейджъри, участие в интервизионни групи, практика по клинична психодиагностика.Членство: Дружество на психолозите в Република България от 2014г; Българско Неорайхианско
Психотерапевтично Дружество-член на Българската
Асоциация по Психотерапия (БАП) от 2008г. и Европейската Асоциация по
Психотелесна Терапия (EABP) от 2010г.